Опубликованы материалы докладов научно-практической конференции "Информационные технологии и безопасность"

it-ph.jpg

Информационные технологии и безопасность. Материалы XVI Международной научно-практической конференции ИТБ-2016. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2017. – 194 с. ISBN: 978-966-02-7422-8

В сборник вошли материалы докладов, представленных на XVI Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и безопасность» (ИТБ-2016, 1 декабря 2016 года, г. Киев, Украина).

В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам создания и внедрения информационных технологий, актуальным проблемам технологического и правового обеспечения информационной и кибербезопасности, противодействия информационным операциям и кибертерроризму, проведения аналитических исследований на основе анализа контента сети Интернет.

Для специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, информационного права, а также для аспирантов и студентов старших курсов высшей школы соответствующих специальностей.

Додонов А.Г., Ландэ Д.В.

Исследование источников информационного влияния веб-ресурсов сети Интернет

 

 

3

Додонов А.Г., Горбачик Е.С., Кузнецова М.Г.

ПРОБЛЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 

13

Головко О.М.

ДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ»

 

20

Жиров Г.Б.

ЗАСТОСУВАННЯ  ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ В ЗАДАЧАХ РОЗРІЗНЕННЯ  СИГНАЛІВ, ДІАГНОСТУВАННЯ  ТА ПРОГНОЗУВАННЯ  ВІДМОВ

 

 

25

Каденко С.В.

Можливості та перспективи використання експертних технологій підтримки прийняття рішень у сфері інформаційної безпеки

 

 

31

Кузнєцова Н.В.

Скорингові технології оцінювання ризиків шахрайства в банківській діяльності

 

43

Ландэ Д., Березин Б., Павленко О.

Построение модели информационного сервиса на базе национального сегмента Интернет

 

48

Рогушина  Ю.В., Гладун А.Я., Снігирь Г.В.

Онтологічний підхід до розробки національних стандартів України з оцінювання безпеки інформаційних технологій

58

Цыганок В.В.

Поддержка принятия решений при планировании мероприятий по противодействию информационным операциям

72

Максименко Е.В.

Модифицированный метод факторизации Ферма и исследование его предельных свойств

 

87

Соколов В.В.

ПІДХІД ДО ГЕНЕРАЦІЇ ОБ’ЄКТНИХ ПРОГРАМ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

 

90

Субач І.Ю., Фесьоха В.В., Прокопенко В.Р.

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕННЯМ В ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

 

93

 

 

Юдін О.М.

ДОСТУПНІСТЬ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ІНФОРМАЦІЙНОГО

НАПОВНЮВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ

 

 

 

 

96

Хлапонін Ю.І. 

ІСТОТНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В КІБЕРПРОСТОРІ

 

101

Хлапонін Ю.І.,  Жиров Г.Б

Аналіз та моніторинг телекомунікаційної мережі на основі інтелектуальних технологій

 

104

Бойченко А.В.

Розробка сценаріїв інформаційної безпеки на основі онтологічної моделі

 

118

Прищепа С.В.

ВЫЯВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ, ЕГО СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА В ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

 

121

Снарский А.,  Ланде Д.,  Зоринец Д.

Ранжирование понятий, извлекаемых из потоков сетевых новостей

 

130

Шнурко-Табакова Е.В.

Выявления информационных операций и агентов влияния на дискредитацию руководства украинской армии

 

 

132

Андрійчук О.В.,  Качанов П.Т.
Методика применения инструментария экспертной поддержки принятия решений при идентификации информационных операций

 

 

141

Зубок В.Ю.

Всесвітні Інтернет-провайдери в українській мережі обміну трафіком: виклики та можливості

156

Грайворонська А.М.

Статистичні властивості математичної моделі розповсюдження інформації

163

Кузьмичов А. І.

Метод марковських ланцюгів у мережевих моделях проектів для прогнозування та ризик-аналізу

167

Мохор В., Богданов А., Бакалинский А., Цуркан В.

Метод формирования проектных требований
к системе управления информационной безопасностью

169

Андрущенко В.Б, Балагура І.В., Ланде Д.В.

Інформацінійні ресурси доступу та обміну науковою інформацією, системи ідентифікації науковців - можливості, недоліки, переваги

180

 

Материалы в формате PDF